Попередня усна консультація до 10хв. без вивчення матеріалів у місці та в час зручний для адвоката є безкоштовною.

Принципи ціноутворення зазначені на сайті.

переглянути >>

Договір аутсорсингу

September 18, 2017

Аутсорсинг – передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду...

Компенсація за харчування студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

September 18, 2017

...держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа...

Державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

September 18, 2017

...держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...

Договір будівельного підряду

September 18, 2017

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт...

Договір безоплатного користування майном (позичка)

September 18, 2017

Укладаючи договір безоплатного користування майном сторони повинні усвідомлювати, що вони укладають договір позички...

Договір аутстафінгу

September 13, 2017

Аутстафінг – це надання працівників однієї особи в так звану оренду іншій особі...

Договір контрактації сільськогосподарської продукції

June 26, 2017

Традиційно договір контракції сільськогосподарської продукції називають різновидом/підвидом договору купівлі-продажу...

Договір міни

June 26, 2017

...для укладання договору міни застосовуються ті ж положення, що і до договору купівлі-продажу...

Договір купівлі-продажу

June 26, 2017

Одним із найпоширеніших цивільно-правових договорів, які укладаються в повсякденному житті повсякчас є договір купівлі-продажу...

Договір поставки

June 26, 2017

...враховуючи суб’єктний склад контрагентів, договір поставки є господарським договором...

Договір андеррайтингу

June 09, 2017

Предметом договору андеррайтингу є надання торговцем (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення цінних паперів...

Докази та доказування

June 09, 2017

Поняття доказів та процедура доказування займає дуже важливе значення в кожній галузі процесуальної юриспруденції...

Виправлення описки в рішенні суду

June 08, 2017

Якщо, часом, при винесенні рішення допускаються помилки, це може утруднити, а інколи унеможливити його виконання...

Договір франчайзингу

June 06, 2017

Договір франчайзингу – це договір, згідно якого одна сторона (франчайзер) дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися своєю торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями...

Забезпечення доказів в цивільному процесі

April 05, 2017

Будь-які вимоги, що є предметом розгляду в суді повинні підтверджуватись доказами та обгрунтовуватись законодавством...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

March 24, 2017

Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування...

Оголошення фізичної особи померлою

March 24, 2017

Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років...

Реєстрація прав на нерухоме майно

March 24, 2017

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса...

Основні засади шлюбу

March 23, 2017

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану...

Визнання шлюбу недійсним

March 23, 2017

Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду або за заявою заінтересованої особи до органу РАЦС...

Обсяг цивільної дієздатності неповнолітньої особи

March 23, 2017

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними...

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

March 23, 2017

Питання про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи розглядається виключно в судовому порядку...

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

March 23, 2017

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)...

Надання неповнолітній особі дозволу на шлюб

March 23, 2017

Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років...

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

March 22, 2017

Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...

Відвід судді в цивільному процесі

March 21, 2017

Бувають випадки, коли відстоясти інтереси сторони в суді буває вкрай важко через діяння судді, який розглядає справу...

Ліквідація юридичної особи

March 16, 2017

Ліквідація юридичної особи за рішенням власника – це фактично припинення її існування...

Пам’ятка про права та обов’язки потерпілого

March 01, 2017

Потерпілим у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди...

Загальні засади створення юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності

March 01, 2017

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця...

Стягнення боргу за розпискою

February 17, 2017

...за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі...

Спадковий договір

February 17, 2017

Спадковий договір - це правочин, за яким одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача...

Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

February 17, 2017

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу...

Поділ спільного майна подружжя в судовому порядку

February 17, 2017

...набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності...

Оскарження адміністративного затримання

February 17, 2017

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення...

Європейський суд з прав людини

February 16, 2017

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод...

Спадкування за заповітом: право заповідача на заповіт

February 16, 2017

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)...

Позбавлення батьківських прав

February 16, 2017

Позбавленбатьківських прав процес морально важкий, довгий та для декого його проходження є неминучим...

Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні

February 15, 2017

Значення та розуміння міжнародних договорів України є важливим в захисті порушеного права особи в суді...

Виправлення помилки у виконавчому документі

September 21, 2016

Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд...

Виконання рішення суду в цивільному процесі

September 21, 2016

Рішення суду може бути виконано стороною, яку зобов’язано вчинити певні юридично значущі діяння, добровільно...

Встановлення юридичного факту розірвання шлюбу

September 20, 2016

Встановлення юридичних фактів розглядається в судовому порядку, в порядку окремого провадження...

Юрисдикційність справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

September 20, 2016

Ознайомлення з рекомендаціями полегшить вивчення справи та прогнозування можливих варіантів вирішення питання клієнта...

Розірвання шлюбу в судовому порядку за спільною заявою подружжя

September 08, 2016

Водночас, якщо розірвання шлюбу є дійсним волевиявленням подружжя ця «процедура» може відбутись в максимально коротний термін навіть при наявності в подружжя дітей...

Порядок стягнення аліментів на дитину

September 08, 2016

Порядок стягнення аліментів на дитину встановлено нормами Сімейного кодексу України...

Дещо із судової практики по цивільним справа щодо батьківства та стягнення аліментів на дитину

September 08, 2016

При розгляді судових справи щодо батьківства, стягнення аліментів суди зобов’язані враховувати роз’яснення, що містяться, зокрема, в Постанові Пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 р. N 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»...

Визнання батьківства за рішенням суду

September 08, 2016

...народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою...

Прийняття на роботу на умовах трудового договору

May 05, 2016

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору...

Що потрібно для реєстрації юридичної особи

August 04, 2016

Перш за все необхідно визначитись із організаційно-правовою формою новостворюваної юридичної особи...

Максимально допустима висота глухої огорожі

April 06, 2016

...огорожа, як правило, ставиться на межі земельних ділянок, тому зачіпаються права і інтереси сусідів...

Зменшення заробітної плати працівника у зв‘язку із змінами в організації праці

March 26, 2016

Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці...

Посадова інструкція

March 21, 2016

Посадова інструкція — це організаційно-правовий документ, в якому встановлюються основні завдання, обов'язки, права та відповідальність посадових осіб підприємства в процесі здійснення ними своєї діяльності...

Колективний договір: поняття та порядок укладання

March 18, 2016

...колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців...

Повернення позики, одержаної в іноземній валюті:

March 18, 2016

При поданні матеріалів в суд Банк надає докази одержання коштів в іноземній валюті...

Порядок притягнення органами Національної поліції до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху

February 29, 2016

Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку...

Оскарження адміністративного штрафу, накладеного органами Національної поліції за порушення Правил дорожнього руху

February 29, 2016

Для оскарження адміністративного штрафу, накладеного органами Національної поліції за порушення Правил дорожнього руху, необхідно з‘ясувати дотримання органами (посадовими особами) Національної поліції порядку притягнення до адміністративної відповідальності...

Розгляд індивідуальних трудових спорів комісіями по трудовим спорам

February 26, 2016

Трудові спори - це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) і власником підприємства...

Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом

February 26, 2016

перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об'єктах допускається за окремим дозволом в порядку і за плату, що визначаються окремими актами законодавства...

Порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування

February 26, 2016

Умовами, за яких створюється загроза безпеці дорожнього руху або можуть бути пошкоджені та зруйновані автомобільні дороги (далі - небезпечні умови), є, зокрема, деформація покриття...

Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника

February 25, 2016

Поновленому працівникові підприємство надає попередню роботу, яку він виконував до незаконного звільнення...

Розірвання шлюбу органами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС)

February 25, 2016

Державна реєстрація розірвання шлюбу полягає у внесенні відповідних даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Підставою внесення таких даних є відповідне рішення компетентного органу...

Помилування особи, засудженої за скоєння злочину

February 22, 2016

Помилування - це індивідуальне державно-владне веління у формі вибачення особи, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості...

Особливості відкриття аптеки в України іноземним суб’єктом господарювання

February 19, 2016

Особливості відкриття аптеки в Україні іноземним суб‘єктом господарювання полягають у легалізації діяльності такої юридичної особи на території України...

Порядок відкриття аптеки в Україні

February 19, 2016

Відкрити аптеку може як фізична особа-підприємець, так і юридична особа...

Біометричний закордонний паспорт громадяна України

February 18, 2016

Оформлення, видача паспорта для виїзду за кордон громадянам здійснюється територіальними органами або підрозділами Державної міграційної служби незалежно від місця проживання громадянина...

Імпорт лікарських засобів на територію України

February 17, 2016

Імпорт лікарських засобів здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії...

Обов‘язок проходженя медичного огляду

February 13, 2016

Працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально- профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів...

Дострокове розірвання контракту, укладеного військовослужбовцем на проходженя служби в Збройних Стлах України

January 06, 2016

Контракт укладається за затвердженим зразком у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує військову службу за контрактом...

Соціальне забезпечення інвалідів з дитинства та його батьків

January 06, 2016

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, організовує роботу щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам...

Набуття та припинення громадянства України

December 16, 2015

Громадянство України - це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках...

Які права сертифікат акцій надає його володільцю, власнику.

October 28, 2015

Перш ніж визначитись з обсягом прав володільця/власника сертифікату акцій, необхідно з‘ясувати правове значення «сертифікату акцій»...