Попередня усна консультація до 10хв. без вивчення матеріалів у місці та в час зручний для адвоката є безкоштовною.

Принципи ціноутворення зазначені на сайті.

переглянути >>

Вартість послуг

Попередня усна консультація безкоштовно.
Письмовий правовий висновок від 1000 грн. В залежності від складності та кількості питань.
Адвокатскьий запит від 250 грн. до 500 грн.
Підбір нормативно-правової бази (без аналізу актів) 1000 грн.
Ознайомлення з матеріалами справи з виготовленням копій (без проїзду) від 500 грн. Залежить від кількості аркушів у справі.
Складання договорів
цивільних, трудових від 500 грн. +1% від ціни договору.
господарських від 1500 грн. +0.5% від ціни договору
зовнішньоекономічних від 5000 грн. +0.25% від ціни договору (без перекладу)
щодо організації відносин між забудовником та інвесторами у сфері будівництва від 15000 грн. +0.15% від ціни договору
додаткове опрацювання договору з урахуванням податкових аспектів договірна
внесення змін до договорів складених адвокатом від 50% вартості складання договору.
Представництво в суді судове засідання може тривати як 15хв. так і понад годину, тому клієнт може обирати між фіксованою та погодинною оплатою, обрана тарифікація фіксується в договорі між адвокатом та клієнтом
Представництво у виконавчих діях ДВС, в інших державних органах, у переговорах з приватною особою погодинно Якщо переговори тривають менше 1 год., клієнт оплачує послуги адвоката пропорційно витраченому часу роботи
Складання позовної заяви, заяви про уточнення, зміни, доповнення позовної заяви, відзиву, заперечення на позов, пояснення сторони, складання відповідних розрахунків, клопотання про витребування чи забезпечення доказів, клопотання про забезпечення позову чи судових витрат
у першій інстанції
в цивільному процесі від 1500 грн.
в господарському процесі від 5000 грн.
в адміністративному процесі від 2800 грн.
в кримінальному процесі погодинно
до третейського суду від 5000 грн.
в апеляційній інстанції 150% вартості у першій інстанції
в касаційній інстанції 200% вартості у першій інстанції
ведення справи в суді
в цивільному процесі від 3000 грн.
в господарському процесі від 5000 грн.
в адміністративному процесі від 3000 грн.
в кримінальному процесі погодинно
Складання формуляру до Європейського суду з прав людини. 10 000 грн. (20% - авансом, 80% - в разі приняття до розгляду) У разі присудження клієнту компенсації її сума розподіляється між бюро та клієнтом порівну за мінусом коштів, сплачених за складання та подання формуляру до ЄСПЛ.
Вивчення підстав подання скарги до ВРП на дії або бездіяльність судді від 40000 грн.
Комплексне дистанційне обслуговування від 15000 грн./міс.
Комплексне обслуговування з визначенням робочого місяця на території клієнта від 30000 грн./міс.

Цінова політика


(4.1.1)

При встановленні гонорару сторони враховують кваліфікацію адвоката – засновника бюро (диплом магістра з правового регулювання економіки КВ№21335175 від 30.12.2002 року «з відзнакою» та диплом спеціаліста з менеджменту організацій 12ДСК№187667 від 24.01.2010 року) і його досвід роботи (з 1997 року, за спеціальністю – з 1998 року, адвокатом – з 2006 року) та інші істотні обставини, зокрема важливість справи для клієнта та зайнятість адвоката-засновника бюро (одночасно займається громадською та благодійною діяльністю) а також складність справи та фінансовий стан клієнта, що не підлягають розголошенню.

(а) За правову допомогу клієнт сплачує гонорар із розрахунку вартості однієї години надання правової допомоги із розрахунку вартості (за офіційним курсом Національного Банку України) у гривні 33 (тридцяти трьох) доларів США станом за одну годину професійної правничої допомоги (далі - ППД) в будь-яких справах (у кримінальних справах застосовується коефіцієнт х2). На дату укладення договору 01.02.2019 року (виходячи з курсу 27.74096000) базова погодинна ставка складає 915 (дев‘ятсот п‘ятнадцять) гривень за одну годину професійної правничої допомоги. Оплаті (враховуючи реальні обставини функціонування суспільних інституцій та розвитку суспільних відносин) підлягає весь час, тобто час в дорозі (після 21 години по 07 годину час в дорозі не тарифікується, крім випадку переміщення адвокатом автомобілем в якості водія), час очікування, час витрачений на отримання та повернення документів, з‘ясування суті доручення та складання документів, яким оформляється доручення та результати його виконання, час узгодження робочих моментів з працівниками чи довіреними особами клієнта, час листування з клієнтом, час опрацювання законодавства, роботи з реєстрами, приймання-передачі справ тощо - тобто весь час, який фактично витрачає бюро, у зв‘язку зі зверненням до нього клієнта по правову допомогу – незалежно від висновків, щодо можливості позитивного вирішення питання клієнта (у разі висновку про неможливість досягнення позитивного результату для клієнта половина суми, отриманої за вивчення, справи за мінусом податкових платежів – повертається клієнту). Свої висновки, з метою економії часу клієнта, бюро здійснює в усній формі. У разі якщо того вимагатимуть обставини або на прохання клієнта, бюро може готувати письмові висновки – витрати часу, у зв’язку з цим підлягають до оплати. Якщо за попереднім аналізом вбачатиметься, що запитуваний висновок може зайняти в бюро багато часу, останнє вправі запропонувати оплатити авансом половину орієнтовної вартості часу, що його планується витратити на складання такого висновку – при відсутності оплати бюро вправі притримати виконання такої роботи та не несе жодних наслідків за результати такої затримки.

(б) У разі роботи у неробочий час (з 18.00-08.00 годин, субота, неділя, святкові та неробочі дні, дні 01-07, 13, 18, 30 січня, 01-10 травня, 02,08 липня, 07,08 жовтня, 19,24-31 грудня, Різдво, Великдень, а також період з 25-го числа до кінця кожного місяця) або у разі відпустки та/або тимчасової непрацездатності адвоката гонорар подвоюється.

(в) у справах майнового характеру (тобто таких, що мають прямий або опосередкований результат який можна виміряти та підрахувати грошима) за правничу допомогу клієнт сплачує також гонорар (сплата якого відстрочується) із розрахунку вказаного нижче відсотку від загального обсягу отриманої клієнтом (або визначеною ним особою) вигоди, яка має майнове вираження від суми такої вгоди: 3% - у разі урегулювання в досудовому порядку, 5% - у разі урегулювання в позасудовому порядку при наявності судового спору, 8% - у разі урегулювання примусово в судовому порядку на стадії першої інстанції; 13% - у разі урегулювання примусово в судовому порядку на стадії другої інстанції; 15% - у разі урегулювання примусово в судовому порядку на стадії касаційної інстанції; 18% - у разі урегулювання в примусовому порядку через органи примусового виконання; 50% - при стягнені з клієнта суми штрафних санкцій додаткових процентів, інфляційних компенсацій тощо та інших вигод понад основне зобов’язання. При цьому для полегшення грошового навантаження на клієнта сплата цієї частини гонорару розстрочується на умовах згідно з якими: 1/10 частина підлягає до сплати за результатами отримання відповідного рішення на кожному із вказаних в цьому пункті випадків, а 9/10 – сплачуються за результатами реального виконання досягнутого рішення – пропорційно до відсотку фактичного виконання. Суми додаткового гонорару зменшуються на суми раніше сплаченого клієнтом бюро погодинного (крім подвійного - в частині перевищення звичайного) гонорару. Строк сплати додаткового гонорару складає три календарні днів з моменту настання обставини, яка обумовила його нарахування. Зазначена частина гонорару не вимагає складання акту виконаних робіт та сплачується на підставі розрахунку бюро.

(г) 50 (п’ятдесяти) відсоткова знижка до погодинного розміру гонорару (крім частини, яка припадає на випадки, визначені підпунктом (б) цього пункту) надається клієнту, як такому, з якими бюро наявні усталені (не менше року) партнерські (відсутність будь-яких претензій один до одного) стосунки, за умови належного виконання зобов‘язань перед бюро - та у разі порушення зобов’язань клієнтом перед бюро всі вчасно неоплачені обсяги ППД автоматично (без складання додаткового документу) переоцінюються за ціною без знижки - з цією метою у акті виконаних робіт (або довідці бюро – для випадків визначених цим договором) зазначаються дві суми: основна – зі знижкою, яка підлягає до сплати у визначені строки, та сума без знижки, яка підлягає до сплати у разі несплати за ППД у визначені договором строки. З урахуванням визначеної цим підпунктом знижки, пільгова погодинна ставка для визначення гонорару бюро складає для клієнта 458 (чотириста п’ятдесят вісім) гривень за одну годину професійної правничої допомоги.

(д) 33 (тридцяти трьох) відсоткова знижка (в тому числі відносно всіх випадків, охоплених підпунктами (а)-(в) цього пункту) застосовується до обсягу ППД охопленої сумою сплаченого клієнтом авансу (однак, при цьому, бюро не зобов’язане відслідковувати закінчення сум сплаченого авансу частіше аніж один раз на місяць (після 25-го числа), та, оскільки від авансової оплати отримує майнову вигоду в першу чергу клієнт – то останній, у разі, якщо бажає розраховувати на застосування цієї знижки, самостійно періодично орієнтовно оцінює обсяг витраченого бюро часу та його вартість та здійснює авансову оплату. Виходячи з умов цього договору суми сплаченого клієнтом авансу списуватимуться за погодинною ставкою 306 (триста шість) гривень за одну годину професійної правничої допомоги.

(е) персональна знижка – це умовне (до досягнення позитивного результату) відстрочення сплати гонорару за години роботи, які, згідно з умовами договору, тарифікуються подвійним тарифом – з метою зменшення поточного грошового навантаження на клієнта – з тим, щоб фінансовий чинник не обмежував клієнта у застосуванні максимально можливого обсягу інструментів прийомів і заходів для досягнення мети доручення - може надаватися бюро клієнту як такому, що віднесений до категорії (лише виключно порядний клієнт, з якими склалися хороші партнерські відносини) у конкретній ситуації залежно від обсягу виконуваної роботи та її впливу на можливість виконувати завдання інших клієнтів.

(є) у разі складання договорів, залежно від ціни договору (що обумовлено вагою такого документа та значимістю наслідків, які останній обумовлює у разі укладення та подальшого виконання/порушення) сплачується додаткова премія у виді певного відсотку до ціни такого договору, що визначається пунктом 4.1.6 цього правочину. Станом на дату вчинення цього правочину розмір такої премії складає для договорів: цивільних, трудових 1% від ціни договору; господарських 0,5% від ціни договору; зовнішньоекономічних 0,25% від ціни договору (без камеральної оцінки перекладу); щодо організації відносин між забудовником та інвесторами у сфері будівництва від 0,15% від ціни договору. Премія підлягає до сплати у разі укладення відповідного договору між клієнтом та третьою особою.

(ж) Оскільки специфіка роботи бюро з надання професійної правничої допомоги клієнту вимагає частого погодження питань та отримання інформації за телефоном, та детальний облік таких витрат часу є недоцільним, сторони погоджуються з тим, що бюро вправі виставити клієнту нерозшифрований рахунок щодо оплат часу бюро витраченого по телефону із розрахунку витрат часу на правову допомогу у обсязі 5 хвилин в день, що може бути здійсненим в будь-який час. При цьому, будь-яка сторона вправі вести самостійно облік часу, витраченого на правову допомогу по телефону, та у зав’язку з чим коригувати визначений цим пунктом норматив. Також сторони погоджуються з тим, що не підлягають додатковому підтвердженню витрати бюро на доїзд за місцем знаходження клієнта в межах міста Ужгорода в межах суми 50 гривень та за норматив витрат часу на такий доїзд береться час тривалістю 5-15 хвилин на розсуд Бюро.


(4.1.2)

Клієнт відшкодовує (шляхом сплати авансу) фактичні витрати, пов’язані з виконанням доручення клієнта, зокрема, але не виключно:

(а) витрати на проїзд власним автомобілем або таксі – із розрахунку 5,00 гривні на 1 кілометр проїзду (в тому числі амортизація авто та витратні матеріали і пальне);

(б) добові із розрахунку 0,2 мінімальної заробітної плати на дату відрядження – у разі, якщо виконання доручення пов‘язане з необхідністю виїзду з місця знаходження бюро відстань понад 100 кілометрів та разом із дорогою займає понад 4 годин потягом доби - у іншому разі сума добових пропорційно зменшується, а різницю бюро виплачує адвокату або працівнику за власний рахунок (у разі необхідності відрядження за кордон – застосовуються норми визначені законодавством України для відряджень за кордон);

(в) оплата проживання(ночівлі) в приміщенні класу стандарт-напвілюкс-люкс закладах три-п‘ять зірок (за наявності можливості обиратиметься найощадливіший варіант який відповідає визначеним стандартам проживання людини), а також користування платними залами очікування у терміналах транспортних організацій підвищеної комфортності;

(г) інші витрати, необхідні для виконання доручення, в тому числі – представницькі витрати (обумовлені необхідністю та рішенням адвоката витрати для досягнення менш формалізованого спілкування у ході виконання доручення), які не підлягають обліку та документальному підтвердженню у разі, якщо не перевищують семи відсотків належного до сплати гонорару;

Для підтвердження витрат визначених підпунктом (в) даного пункту необхідними є квитанції або їх копії. Витрати визначені пунктами (а)-(б) даного пункту підтверджуються розрахунково – виходячи з фактично виконаної адвокатом роботи – на підставі довідки-розрахунку адвоката. Витрати визначені підпунктом (г) цього пункту зазначаються у розрахунковому документі та не підлягають будь-якому документальному підтвердженню і є частиною гонорару як сума, на яку останній збільшується.


(4.1.3)

Зазначені в цьому розділі критерії є середніми тривалість часу виконання доручення клієнта (а отже і вартість правничої допомоги) може бути суттєво (в декілька разів) меншою (для простих справ) або більшою (для складних справ). Орієнтовно витрати часу для виконання доручення клієнта визначатимуться бюро під час приймання замовлення, однак, зогляду на характер доручення та залежно від його складності, яка виявиться в процесі його виконання або від загального обсягу консультування клієнта з приводу його доручення загальні обсяги можуть коригуватися в будь-яку сторону з чим клієнт погоджується; у разі спору, сторони керуватимуться довідкою розрахунком бюро або також Міжгалузевими нормами чисельності працівників юридичної служби (надалі - Нормативи чисельності) розроблених на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 року N 152-р, спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28.12.2000 N 361/7 та Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної кваліфікації на 2004-2007 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 N 356, які зокрема згідно з п.2 зазначеного наказу призначені для практичного використання у процесі нормування праці, та містять норми часу на виконання робіт та нормативи чисельності працівників, які займаються правовими питаннями установ, організацій, підприємств - якщо фактичну тривалість обсягу правової допомоги не можна буде підтвердити документально та якщо інші критерії визначення обсягу часу не будуть визначені бюро, в тому числі – шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті бюро. Орієнтовні (сторони, наскільки це буде можливо, будуть керуватися фактичними витратами часу, зазначеними адвокатом) обсяги витрат часу на виконання доручень клієнта можуть складати:

(а0) усна консультація первинна (0,08-0,25 години), усна консультація з камеральним (поверхневе швидке) опрацюванням документів (0,50-1,50 годин), детальне опрацювання документів зі складанням письмового висновку (10-20 годин);

(а1) за складання та надіслання звичайного запиту (0,50-2,0 години);

(а2) за складання та надіслання претензії або складання та подання до суду першої інстанції позовної заяви (зустрічної позовної заяви або заяви про збільшення позовних вимог чи про зміну предмету або підстави позову) або скарги без урахування часу збирання доказів (06-24 год.);

(а3) за складання та подання заяви про забезпечення позову (10-18 год.);

(а4) за участь у одному судовому засіданні в місті Ужгороді (0,7-3 год.), в межах Закарпатської області (3-10 год), у Львові (10-36год), в місті Києві (50-72год);

(а5) отримання та опрацювання відповіді на звичайний запит, повідомлення, повістки, судового рішення (якщо воно виключно має інформативний характер) та іншого документу інформативного характеру (0,25-0,50 години);

(а6) складання та подання до суду процесуального документу про витребування інформації чи доказу (1-5 години);

(а7) складання та подання до суду (без урахування необхідності збирання доказів) відзиву на позовну заяву, заперечень на відзив, пояснень на заперечення (5-15 години)

(б1) за складання та подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції або подання відзиву на апеляційну скаргу без урахування часу на збирання доказів (12-36 год.);

(б2) за складання та подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції (5-8 год.);

(б3) за участь у одному судовому засіданні апеляційного суду без урахування часу проїзду та включаючи час очікування (2-6 годин);

(в1) за ознайомлення з матеріалами справи або отримання копії носія з технічним записом судового засідання або отримання копії рішення суду, без урахування часу проїзду та очікування (0,05 години за 1 аркуш справи);

(в2) у розмірі із розрахунку 0,3 години за одну хвилину роздруківки інформації з технічного носія;

(г1) за складання та подання клопотання про призначення експертизи (8 годин), повторної або додаткової експертизи (8-16годин);

(г2) за дослідження та складання і подання заперечень або пояснень щодо експертних висновків (5 годин + 0,5 годин за 1 аркуш експертного висновку/дослідження);

(д1) за вивчення питання наявності підстав, складання та подання скарги на дії судді (60 годин);

(д2) за складання проекту рішення процесуального характеру (2-10 годин);

(е0) за збирання та подання доказів щодо підтвердження судових витрат на професійну правничу допомогу (3-8 год);

(е1) за складання попереднього розрахунку судових витрат (3-8 год);

(є) за складання та подання касаційної скарги на рішення суду (18-40 год.);

(ж) за ознайомлення з матеріалами кримінальної або адміністративної справи без урахування проїзду (0,08 години за 1 аркуш справи);

(з0) за детальне опрацювання представлених клієнтом документів та первісне вивчення питання (8-12 год.);

(з1) зустріч з клієнтом для обговорення правової позиції та стану справ, без урахування проїзду (0,5-1,5 год.);

(з2) складання документів правового характеру – акти, листи, угоди заяви тощо (1,5-8,0 год.);

(и1) складання документів правового характеру в кримінальному провадженні (п.з2*2);

(і0) в інших випадках в основу розрахунків витрат часу сторони братимуть нормативи, визначені згідно із Міжгалузевими нормами чисельності працівників юридичної служби (надалі - Нормативи чисельності) розроблених на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 року N 152-р, спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28.12.2000 N 361/7 та Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної кваліфікації на 2004-2007 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 N 356, які зокрема згідно з п.2 зазначеного наказу призначені для практичного використання у процесі нормування праці, та містять норми часу на виконання робіт та нормативи чисельності працівників, які займаються правовими питаннями установ, організацій, підприємств, якщо фактичну тривалість обсягу правової допомоги не можна буде підтвердити документально та якщо інші критерії не будуть визначені бюро, в тому числі – шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті бюро;

зразкова вартість певних видів робіт для прикладу наводиться у пункті 4.1.6 та є лише зразком для того, щоб клієнт міг мінімально зорієнтуватись та попередньо визначитись з наміром отримати професійну правничу допомогу – вони постійно змінюються оскільки вдосконалюються з урахуванням поточної ситуації у сфері права, ринку таких послуг, вимог до змісту, форми обсягу тих чи інших видів ППД.


(4.1.4)

(а0) За ППД клієнт сплачує гонорар авансом (крім постійних клієнтів, з якими можуть бути узгоджені інші умови розрахунків) виходячи з орієнтовного попереднього розрахунку, що його складає бюро, а решта суми підлягає до сплати на першу вимогу бюро протягом трьох банківських днів (у разі якщо клієнт бажає отримання, для визначених законом випадків, відшкодування коштів сплачених адвокату з опонента, то такий гонорар має бути сплаченим не пізніше наступного дня від дати проголошення судового рішення в кожній із інстанцій). У разі тривалості провадження понад місяць, бюро може виставляти місячні акти (довідки) про обсяг наданої правничої допомоги (готуються бюро зазвичай з 25-го числа кожного місяця до кінця місяця);

(а1) Клієнт вправі протягом трьох днів висловити обґрунтовані та підтверджені доказами заперечення проти розрахунків бюро – у такому разі бюро надає більш деталізовану довідку з відомостями системної інформації з ІОС, GPS-тегами, витягами маршрутів з Google Maps календарем ведення справ інших клієнтів (з дотриманням адвокатської таємниці) у взаємозв‘язку зі справою клієнта (зрізи днів) тощо – однак, оскільки складання такої довідки вимагає витрат дуже знаного обсягу часу (із розрахунку витрат 3 годин для деталізації одного календарного дня роботи) – то така довідка надається клієнту за умови авансової сплати останнім (упродовж трьох днів з дня повідомлення бюро клієнта) часу необхідного для її складання – у такому разі, якщо виявиться, що бюро помилково виставлений рахунок клієнту – грошові кошти сплачені за довідку повертаються клієнту прямопропорційно до відсотку обгрунтованоті заперечень клієнта, та, крім цього, клієнту надається знижка у розмірі анулювання тих позицій рахунку, які були виставлені помилково, однак аналогічно суми необґрунтованих претензій клієнта сплачуються у подвійному розмірі (оскільки така непродуктивна для бюро робота, з тим щоб не страждали інтереси інших клієнтів, виконуватиметься за рахунок неробочого часу);

(а2) У разі непідписання акту виконаних робіт клієнтом без зазначення причини та/або неповернення його підписаним бюро у визначені цим пунктом строки – сума рахунку є узгодженою та підлягає до сплати – одночасно бюро надає клієнту довідку про обсяг наданої професійної правничої допомоги. Акт виконаних робіт (при відсутності у клієнта заперечень) має бути підписаний клієнтом та повернутий бюро протягом трьох днів з дати його отримання (у цей же строк можуть бути висловлені клієнтом заперечення проти нього, як це визначено пунктом (а1);

(а3) надана ППД має бути сплачена (якщо інші строки не визначені цим договором або у виставленому бюро розрахунковому документі (акт або довідка) протягом трьох банківських днів з дати вказаної в такому розрахунковому документі;

(б) За загальним правилом, за порушенням розрахунків з бюро, штрафи не застосовуються, якщо порушення усунуте у визначені бюро строки. Клієнт зобов’язаний організувати розрахунки з бюро таким чином, щоб на будь-який момент в часі його заборгованість перед бюро була рівна нулю, для чого клієнт самостійно періодично авансує послуги та витрати бюро. В будь-якому разі заборгованість клієнта перед бюро не може тривати понад два календарні тижні. У разі порушення клієнтом зобов’язань перед бюро за даним договором останнє праві констатувати факт наявності конфлікту інтересів з клієнтом та розірвати даний договір в односторонньому порядку. Гонорар може бути сплачений третьою особою. Порушення строків розрахунків, якщо це потягло припинення (розірвання) договору за ініціативою бюро тягне застосування штрафу у розмірі п‘ятдесяти відсотків від суми заборгованості;

(в) Кошти підлягають до сплати клієнтом шляхом перерахування платіжними реквізитами: п/р: 26009426891600, банк: АТ «УкрСибБанк», мфо: 351005, одержувач: АБ «АБВ», ЄДРПОУ: 37916562, призначення платежу: за професійну правничу допомогу згідно договору АБВГ19-02/01 Без ПДВ;

(г) При взаємодії з клієнтом та у взаємозв’язку з іншими клієнтами, в бюро діє правило, згідно з яким, при наявності авансу, в першу чергу (до моменту повного списання авансу) виконуються доручення саме того клієнта, при цьому, у разі наявності авансової оплати у декількох клієнтів доручення виконуються в міру черговості (до моменту повного списання авансу) надходження коштів на рахунки бюро. Дії, щодо яких встановлені визначені законом строки, у разі якщо вони оплачені авансом, вчиняються у першу чергу незалежно від черговості визначеної попереднім реченням. У зв‘язку з цією обставиною можуть коригуватися строки виконання доручення клієнта.

(д) Бюро гарантує якість своєї роботи, однак з огляду на значну правову невизначеність, та наявність прямо протилежних судових рішень при застосуванні норм права в одних і тих правовідносинах і вибіркове правосуддя в Україні, претензії до бюро, щодо якості виконаної роботи можуть бути пред’явлені клієнтом лише за умови, якщо, у разі спору, бюро здійснювало представництво інтересів клієнта до останньої інстанції включно та послуги бюро щодо такого представництва були оплачені належним чином, як і були виконані клієнтом всі зобов’язання за таким договором.

(е) Перерахування жодних сум за договором не потребує складання актів виконаних робіт. За спільною згодою сторони можуть складати акти виконаних робіт. БЮРО може також виставити КЛІЄНТУ розшифрований розрахунок (довідку), який підлягає оплаті у визначені договором строки. У разі якщо сторони складатимуть акти виконаних робіт, то останні складатимуться здебільшого щомісячно щодо всіх, виконуваних впродовж місяця доручень незалежно від завершеності процесу виконання будь-якого з них.

(є) У разі сплати гонорару авансом БЮРО вживає заходів передбачених чинним законодавством щодо покладення таких витрат на відповідача у разі судового розгляду спору.


(4.1.5)

(а) У разі наявності конфлікту інтересів КЛІЄНТ уповноважує бюро провести медіацію між ним та іншим клієнтом бюро. Одночасно, у разі, якщо бюро прийде до висновку щодо неможливості проведення медіації між клієнтами, то конфлікт інтересів у такому разі буде вирішений на користь того з клієнтів, з яким раніше був укладений договір про надання правової допомоги. Незалежно від дати укладення договору про надання правової допомоги, у разі наявності конфлікту інтересів бюро вправі вирішити такий конфлікт на користь того з клієнтів, який належніше виконує свої зобов’язання перед бюро. Положення цього пункту договору стосуються і випадків коли конфлікт інтересів матиме місце між клієнтами.

(б) Клієнт надає бюро право збирати, зберігати, використовувати та поширювати відомості про персональні дані клієнта, якщо це необхідно в цілях виконання бюро зобов’язань за даним договором або у цілях належного функціонування бюро.

(в) Клієнт вправі уповноважити своєю контактною особою іншу особу (осіб) з яким Бюро вправі обговорювати всі питання виконання доручення клієнта, при цьому вказана особа не приймає рішення за клієнта, а лише з метою оперативності та зменшення накладних витрат останнього на місці оперативно узгоджує питання, які виникають в процесі виконання даного договору та в цьому розумінні діє від імені клієнта, якщо клієнт завчасно не визначить інакше.

(г) Даний договір діє впродовж проміжку часу що є невизначним, та обумовлюється строками виконання доручення клієнта. У разі втрати зв’язку з клієнтом (відсутність з останнім телефонного зв’язку чи зв’язку електронними засобами) та існування такої обставини понад 3 календарні місяці бюро вправі в односторонньому порядку припинити дію договору. У разі, оспорювання договору третіми особами через невизначеність строку його дії вважається що договір діє протягом тридцяти трьох років – такою є і позовна давність за будь-якими вимогами бюро до клієнта.

(д) З метою уникнення непорозумінь та для підвищення якості надаваної правової допомоги бюро вправі використовувати під час комунікації з клієнтом технічні засоби для фіксування повідомлених фактів та обставин в будь-який час. Відомості зафіксовані таким чином складань адвокатську таємницю, однак можуть бути використані в інтересах бюро та/або клієнта (якщо це не суперечить інтересам бюро) а також проти клієнта (виключно у випадку наявності конфлікту з бюро – та у обсягах мінімально необхідних для обстоювання бюро або адвокатом своїх позицій у конфлікті з клієнтом)

(е) Обов’язковою кваліфікаційною вимогою до клієнта є наявність щонайменше адреси електронної пошти, за якою сторони здійснюватимуть офіційне спілкування. Також, при наявності клієнт зазначає номери інших засобів зв‘язку – які зазначатимуться у договорі та спілкування якими захищатиметься положеннями закону щодо адвокатської таємниці. Клієнт самостійно зобов‘язаний вживати заходів щодо обізнаності про стан виконання бюро його доручення.


(4.1.7)

(а) Сторони для спілкування між стобою вправі використовувати електронну пошту, адреси якої зазначені в договорі (пункт 4.0);

(б) Адвокати бюро вправі використовувати електронний цифровий підпис (за замовчуванням – це кваліфіковані сертифікати АЦСК органів юстиції та шифрування у файли з розширенням .p7s);

(в) Кожна сторона зобов’язується забезпечити доступ до своєї електронної скриньки виключно уповноваженого персоналу чи довірених осіб, у зв’язку з чим самостійно несе всі можливі ризики несанкціонованого доступу до своєї електронної скриньки та у відносинах із іншою стороною цього правочину погоджує всі здійснені з використанням такого способу дії з використанням узгодженої сторонами електронної адреси і у разі протиправних дій третіх осіб самостійно виступає потерпілою стороною у кримінальному чи будь-яком іншому юридичному процесі та такі обставини не є підставою для невиконання чи призупинення, відкладення тощо своїх зобов‘язань перед іншою стороною. Всі підписи та печатки здійснені на замовленнях та рахунках сторін з використанням вказаних вище електронних адрес вважаються погодженими сторонами.

(г) Клієнт вправі надавати доручення бюро в будь-якій довільній формі, в тому числі – усно, що забезпечує правильне розуміння змісту доручення. Доручення може бути надане електронною поштою, в тому числі – шляхом надіслання сканокопій документів та короткої характеристики поставленої задачі тощо. Важливим є те, що зміст доручення має бути здійснений у такій формі, яка б дозволяла здійснити його фіксацію. Доказом змісту доручення можуть бути вчинювані сторонами конклюдентні дії тощо.

(д) Клієнт вправі визначити особу, якій слід передати результати виконання доручення,документи тощо та з якою узгоджувати необхідні питання, в усній формі, схваливши дії такої особи, про що може свідчити в тому числі печатка клієнта, прикладена на відповідному документи або його підпис, смс-повідомлення тощо.


(4.1.8)

(а) Будь-яка сторона вправі припинити дію цього договору попередивши іншу за один календарний місяць – впродовж такого місяця сторони мають провести повні розрахунки між собою.